Murasaki むらさき

  • R 142
  • G 72
  • B 152
名称
読み むらさき
RGB R:142 / G:72 / B:152
CMYK C:52 / M:80 / Y:0 / K:0
HEX 8e4898